Vilka renoveringsprojekt behöver man inte bygglov för?

De flesta människor är inte medvetna om att nästan alla tillbyggnader av ditt hus kräver bygglov för att kunna genomföras enligt lagen. Detta är ofta en överraskande nyhet för många husägare som har planer på att renovera eller bygga ut sitt hus. 

Med det sagt finns det vissa tillbyggnader och renoveringsprojekt på fastigheten eller tomten då man faktiskt inte behöver skaffa sig några bygglovsritningar för att skicka in en bygglovsansökan. Vi kommer i denna artikel idag titta lite närmare på några av dessa undantag.

Nu sätter vi igång!

Uteplatser inom ett visst område till huset

Till mångas glädje kan vi här och nu konstatera att du inte behöver något bygglov för att bygga en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Det är även tillåtet att bygga en mur eller plank för att  skilja av uteplatsen från insyn om man så vill det. I detta fall får endast detta staket vara 1,8 meter högt.

Så om du står i planer på att bygga en uteplats och vet att den inte kommer bli större än som ovan nämt behöver du helt enkelt inte oroa dig för att du ska behöva ansöka om bygglov. 

Bygga skärmtak

Det är även tillåtet att sätta upp ett skärmtak över en uteplats, balkong eller ingång utan bygglov – så länge skärmtaket i fråga inte är större än 15 kvadratmeter.

Om du känner dig osäker på hur exakt du får bygga skärmtaket på din fastighet, rekommenderar vi att du läser mer om skärmtak i allmänhet på boverket.se.

Bygga en friggebod 

Tro det eller ej men det är faktiskt det är helt lagligt att bygga ett trädgårdsskjul, så kallad friggebod på upp till 15 kvadratmeter och 3 meter i höjd utan att behöva ansöka om bygglov. Det betyder att du kan ha ett ganska stort skjul på din fastighet utan att myndigheterna kan komma att påpeka något om detta.

Gällande höjden på friggeboden är det bra att känna till att höjden beräknas från markens medelnivå intill byggnaden.

Vissa fasadändringar

När det kommer till fasadändringar kommer du majoriteten av gångerna behöva ett bygglov för att göra förändringar på din bostad. Det finns dock vissa mindre förändringar som du kan göra utan att behöva ansöka om bygglov. Dessa innefattar bland annat att måla om, byta beklädnad på fasaden eller byta täckningsmaterialet på taket. 

Det är dock viktigt att poängtera att dessa förändringar inte får väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär – i dessa fall kommer du nämligen behöva ett bygglov. 

Bygga attefallshus 

Vill du skaffa ett gästhus eller ett extra rum för en familjemedlem? Isåfall kan ett attefallshus vara precis det du behöver. Dessa komplementbostadshus är tillåtet att bygga helt utan bygglov, men det är viktigt att komma ihåg att man måste göra en liten anmälan till byggnadsnämnden, för att få ett startbesked. 

När det kommer till att bygga attefallshus finns det flera olika tillvägagångssätt som man kan välja mellan. Ett av de vanligaste och mest populära sätten är att köpa ett redan färdigbyggt attefallshus som man helt enkelt bara får placerat på gården. Är man däremot händig kan man givetvis bygga upp huset från grunden helt på egen han också.